Jaarverslag 2021

Succesvol jaar voor 100-jarig Hendriks Bouw en Ontwikkeling

De netto-omzet in 2021 bedroeg 130 miljoen euro, de winst voor belasting kwam uit op 9,2 miljoen euro. Ten opzichte van 2020 betekent dit een forse stijging van de omzet met ruim 30%.  

Michael Hendriks: “In 2021 hebben we onze meerjarenvisie en -strategie aangescherpt met het oog op onze bijdrage aan een duurzame en gezonde leefomgeving. ‘Hendriks maakt ’t voor generaties’ zeggen we hier. En dat betekent dat we bij het creëren van duurzame leefomgevingen de totale levenscyclus van gebouwen telkens als uitgangspunt nemen. Het verder verlagen van de total cost of ownership krijgt daarbij volop aandacht. We focussen ons de komende jaren met name op de thema’s energietransitie, circulariteit, modulair denken, digitalisering en leefbaarheid.” 

Positieve vooruitzichten

Vincent Hendriks: “We hebben 2021 afgesloten met een verdubbeling van de winst ten opzichte van 2020. Ook de financiële vooruitzichten zijn positief. We koersen voor 2022 op een omzet van ongeveer 148 miljoen euro waarbij onze orderportefeuille nagenoeg volledig gevuld is. Dit samen met prima projectresultaten en een mooie liquiditeitspositie maakt dat we ook de komende jaren volop kunnen investeren. Helaas zagen we gedurende 2021 de inkoopprijzen steeds sterker oplopen en zien we ook de eerste verstoringen in de supply chain ontstaan. Daarop zullen we zeker anticiperen, bijvoorbeeld door te investeren en participeren bij de ontwikkeling en inzet van circulaire en biobased materiaalalternatieven.” 

Beste werkgever

Michael Hendriks: “We werkten daarnaast verder aan onze ambitie om beste werkgever te worden in 2021. Het behouden én aantrekken van de beste mensen staat daarbij voorop. En onze medewerkers gunnen we vanuit deze ambitie ook een moderne en duurzame werkomgeving. Het afgelopen jaar is de vernieuwbouw van ons hoofdkantoor opgeleverd. Een modern energiepositief pand, dat voldoet aan de normen van Well Gold en Breeam In-Use **** Excellent.” 


Het volledige jaarverslag 2021 is hier te lezen.