Vertel eens wat Supply Chain management concreet inhoudt?

Naast de verantwoordelijkheid voor het inkoopproces zal ik vooral bezig zijn met het leggen én onderhouden van contacten met onze ketenpartners. Dit doe ik zowel voor Hendriks als voor Schrijvers Technische Installaties. We gaan op zoek naar leveranciers die toegevoegde waarde leveren aan onze organisatie en daarmee indirect aan onze opdrachtgevers. Dat kan op allerlei gebied zijn: financieel, kwalitatief, innovatief, etc..

We zijn op weg naar betere partnerrelaties met onze leveranciers. Van belang is dat duidelijk is wat wij van onze leveranciers verwachten, maar even zo goed wat de leverancier van ons mag verwachten. Waar kunnen we kennis met elkaar delen? Hoe versterken we elkaar? De partnerrelatie met zijn specifieke kenmerken staat voorop met als gevolg de prijs. Ik ben er van overtuigd dat dit voor onze opdrachtgevers meerwaarde oplevert.

Hoe kunnen we nog beter samenwerken in de keten?

Door processen te optimaliseren en de lat iedere keer weer hoger te leggen bij de samenwerking met de leveranciers/ketenpartners waarmee we willen samenwerken. Laten we meer gebruik maken van elkaars kennis, kunde en specialisme. Onze organisatie zal daar de vruchten van gaan plukken én in het verlengde daarvan onze opdrachtgevers ook.

Waar zie je nog uitdagingen?

Overal eigenlijk. We zijn bezig om het hele proces onder de loep te nemen. Er kunnen altijd dingen beter. Naast het versterken van onze huidige relaties, investeren we in nieuwe relaties met leveranciers/ketenpartners.
En op dit moment werken we aan de implementatie van een nieuw ERP systeem. Deze gaat ons realtime inzicht verschaffen in de financiële status van projecten, wie onze vaste leveranciers/ketenpartners zijn, welke afspraken we hebben gemaakt en hoe deze partners beoordeeld zijn. Dat is een must om verder te komen.

Ondanks de korte tijd dat je hier werkzaam bent, waar ben je trots op?

Hendriks en Schrijvers zijn allebei energieke, vooruitstrevende organisaties, waar de collegialiteit hoog is. Ik heb snel mijn draai gevonden en voel me echt onderdeel van het team. Ik ben er trots op dat ik mee mag werken aan de uitdaging om bij het 100 jarig bestaan één van de meest innovatieve partijen in de branche te zijn én daarnaast aantrekkelijke werkgever.