Opgeleid tot Green Belt

“Ik was een van de 10 collega’s die is geselecteerd voor het zogenaamde Green Belts traject. Green Belt is een gradatie binnen LEAN Six Sigma. Daarbij hebben we eerst een meerdaagse training gevolgd die werd afgesloten met een examen. Vervolgens hebben we in duo’s een intern onderzoek uitgevoerd. Die onderzoeken liggen bewust buiten het directe werkveld, zodat je er blanco en onbevooroordeeld in staat.”

Uit data bleek precies waar het knelpunt zat

“Ik voerde samen met een collega van projectontwikkeling een onderzoek uit bij onze financiële administratie. We hebben daar aan de hand van een probleemstelling een analyse gemaakt, met onder andere statistische modellen. Daardoor konden we aantonen dat de probleemoorzaak anders lag dan dat de betreffende collega’s gevoelsmatig hadden vermoed. Uit de data bleek waar het knelpunt zat en dus ook waar de verbeteringen op gericht moesten worden.”

We hebben extra tools en gereedschap gekregen

“Ik heb in dit Green Belt traject hele nuttige inzichten opgedaan, die ik nu toepas in mijn werk. Want in de bouw, of in ieder geval als techneuten, hebben we vaak de neiging om problemen direct op te willen lossen: we schieten snel in de reactiemodus, van hier gaat iets niet goed dus dat gaan we nu oplossen. Maar het gevaar is dan dat je aan symptoombestrijding doet en niet de onderliggende oorzaken oplost. En als Green Belt heb ik nu nieuwe tools en gereedschap gekregen om juist heel gestructureerd een probleem af te pellen en de oorzaak te achterhalen.”

Samenwerking en de rol van communicatie

“Ik was zelf ook al langer bezig met onderdelen uit de LEAN-filosofie, en dan niet alleen in de ‘klassieke’ LEAN-toepassing, zoals het verkorten van doorlooptijden en optimaliseren van processen, maar juist ook de ‘zachte’ kanten. Met name de samenwerking tussen mensen en de rol van communicatie. Hoewel zacht en hard eigenlijk geen goed onderscheid is. Want in de bouw maken we weliswaar een technisch product, maar dat doen we steeds samen met mensen. Of dat nou opdrachtgevers zijn, of onderaannemers of collega’s: we zijn continu in interactie met andere mensen.”

Onderling begrip is sterk toegenomen in het team

“Met ons team hebben we bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe we als personen, als mensen, het beste konden samenwerken. En dan niet vanuit processen of procedures maar vanuit ieders unieke persoonlijkheid. Daarvoor gebruikten we een model waarmee je inzicht krijgt in je eigen gedragsstijlen en -voorkeuren. Aan de hand daarvan bespraken we welke kwaliteiten en valkuilen iedereen heeft. Ik merk dat alleen al door het bewust worden van die verschillen, en dat bespreekbaar te maken, het onderlinge begrip sterk is toegenomen. En het is ook fijn dat we een gezamenlijke ‘taal’ binnen ons team hebben om hierover te praten.”

Zaken die onder de oppervlakte bleven worden nu uitgesproken

“Laatst was er bijvoorbeeld wat onderhuidse irritatie en spanning in ons team en toen hebben we een brainstormsessie gehouden, om te kijken wat er precies speelde en waar de problemen zaten. Ik vind het heel mooi dat we dit samen oppakken en ook samen bepalen wat er beter kan. Zaken die anders onder de oppervlakte blijven worden nu uitgesproken. Met wederzijds respect en vertrouwen.”

Ik wil op een leuke manier mijn werk doen

“Het is ook gewoon prettiger werken als je open en transparant tegen elkaar bent. Mooi voorbeeld is een project waar wat aanloopproblemen waren geweest. In een kick-off sessie met de bewoners heb ik ook doorgevraagd wat er in hun ogen niet goed was gegaan. Ik heb hen ook verteld dat ik heel erg baalde. Want ik wil ook op een leuke manier mijn werk doen, met klanten en collega’s die tevreden zijn en plezier hebben in een project. En alleen al door dat te benoemen, en door echt te luisteren naar de bewoners, konden we samen een streep onder het voortraject zetten en werken we heel fijn samen.”