Samen naar oplossingen zoeken en samen verbeteren

Bϋsra: “We zijn begonnen met een hele leerzame training, en zeker nu we de theorie in de praktijk toepassen merk ik hoeveel we hebben geleerd.” Charles: “Het was ook heel goed om met collega’s uit allerlei disciplines en vakgebieden, waar je niet direct mee te maken hebt in je werk, bij elkaar te zijn. Want we hebben elkaar veel beter leren kennen. En daardoor ontstaat meer wederzijds begrip. En de wil om echt samen naar integrale verbeteringen te zoeken.”

Vanwege de verschillende achtergronden vullen we elkaar goed aan

Charles: “Na de training konden we aangeven bij welke werkmaatschappij we ons onderzoek wilden uitvoeren. Omdat Bϋsra en ik bij Projectontwikkeling aan de slag wilden zijn wij een duo geworden.” Bϋsra: “Omdat de onderzoeksduo’s vaak verschillende achtergronden hebben, vullen we elkaar goed aan. Zo versterken Charles’ cijfermatige kennis en mijn meer inhoudelijke kennis elkaar in ons onderzoek.” Charles: “Ik heb door de samenwerking ook een veel beter beeld gekregen van Bϋsra’s werk als werkvoorbereider. Want op het dagdeel dat we voor ons onderzoek hebben gereserveerd, zijn we wel gewoon bereikbaar. En ik merk nu van dichtbij wat werkvoorbereiders allemaal doen.”

Probleemstelling bepalen

Charles: “Om onze onderzoeksvraag te bepalen hebben we interviews gehouden met de projectontwikkelaars en met collega’s uit andere bedrijfsonderdelen.” Bϋsra: “Vervolgens hebben we als probleemstelling de start bouw bepaald, en waarom die soms vertraging oploopt.” Charles: “Uit een vooronderzoek naar vertragingskosten, dat zijn interne kosten die waren doorbelast naar projectontwikkeling, bleek kopersbegeleiding een relatief grote post te zijn.”

Uit de berg aan data maken we analyses

Bϋsra: “We onderzoeken nu of die vertragingskosten misschien een relatie hebben met de kopersopties, of die bijvoorbeeld op tijd binnen zijn. We hebben daarbij van vijf recente projecten data verzameld, zoals de sluitingsdatum, wanneer de opties definitief waren, wanneer de showroomopties definitief werden, etc. En uit die berg met data gaan wij nu een analyse maken, per bouwnummer, dus voor iedere individuele woning, dat zijn er 200 à 300.”

Lean charles en busra

Hypotheses toetsen met de feiten, de data

Charles: “De vervolgstap wordt dat we hypotheses met mogelijke verklaringen formuleren, die we vervolgens toetsen met de feiten, de data. Variabelen die we daarbij onderzoeken zijn bijvoorbeeld het type en het aantal woningen, maar ook de projectleider, de kopersbegeleider of de showroom. Er zijn best veel verschillende meningen over waar de oorzaak zou liggen, maar het mooie van deze Green Belt aanpak is dat we op basis van data gaan toetsen welke hypotheses overeind blijven. En daarna kijken we wat de oorzaak is en hoe een proces in elkaar steekt. Om vervolgens te bepalen hoe we dat proces kunnen optimaliseren en verbeteren.”

Wij leveren een compleet en onderbouwd verbetervoorstel

Bϋsra: “Uiteindelijk leveren wij straks een compleet verbetervoorstel, onderbouwd met harde cijfers, en dan is het aan de betreffende afdeling wat zij daarmee gaan doen.” Charles: “En vervolgens blijven wij betrokken doordat we meten of de doorgevoerde verbeteringen de gewenste resultaten hebben.”