Geen dag is hetzelfde

“Als uitvoerder ben je altijd als eerste aanwezig om de bouwplaats te openen. Vaak staan dan de eerste vrachtwagens al voor de deur om materialen te leveren. Gedurende de dag ben je vooral bezig met coördineren, sturen, planningen maken, bonnen maken, termijnen versturen én vooruitkijken. Geen dag is hetzelfde hier buiten. Je hebt als uitvoerder echt een helicopterview nodig.”

Kwaliteit borgen

“Verder ben je altijd alert op het borgen van de kwaliteit. We gaan voor max. 3 opleverpunten per woning bij de oplevering. Het feit dat wij de woningen in BIM uit-engineeren levert direct minder faalkosten op in de uitvoering. Het helpt ons sneller en effectiever te werken. Het feit dat je alles kunt visualiseren werkt zeer verhelderend. Ook het lean werken helpt daar aan mee. Door de leanmethodiek toe te passen vergroot je de betrokkenheid van de partners en daarmee ook de kwaliteit op het project. “

StrijpR1 

Verschillende fasen

“Als uitvoerder ben je betrokken vanaf de overdracht van werkvoorbereiding naar de uitvoering tot aan de eindoplevering. Dit houdt onder andere in dat je verantwoordelijk bent voor de woonrijpfase met onder andere de aansluiting van de nutsbedrijven. En daarnaast het hele infragebeuren inclusief de verkeersmaatregelen. En zo zijn er nog veel meer fases, onder andere de ruwbouw (vloeren en kalkzandsteen) en afbouw (stel/metselwerk en kappen). Aangezien dit een groot project is werken we hier met meerdere uitvoerders om er voor te zorgen dat het proces gesmeerd loopt.”

Veel details

“Het zijn zeker geen standaardwoningen die we hier realiseren. Elk plandeel heeft zijn eigen architect. Dit betekent een enorme verscheidenheid aan woningen met verschillende beukmaten, metselwerkverbanden, indelingen en aanzichten. Bijvoorbeeld met pvc dakbedekking en tegels aan de buitenwand van de woning. Die grote hoeveelheid details maakt het bijzonder.”

StrijpR2 

Logistieke uitdaging

“Op dit moment hebben we ca. 35 man rondlopen buiten. Op het moment dat we met de afbouw beginnen worden dat er tussen de 50 à 100 man. We gaan ca. 2.4 miljoen stenen in 80 weken metselen. Het is gedurende die periode een grote logistieke uitdaging om alles op tijd, veilig en op de juiste plek geleverd te krijgen.”

Slimmer werken

“Regelmatig sparren we met werkvoorbereiding én de projectleider over zaken om slimmer of effectiever te kunnen werken. Daarnaast overleggen we wekelijks over de leanplanning. Ook met onze eigen installateur stemmen we vrijwel dagelijks af. En vanzelfsprekend leggen we financieel verantwoording af aan de projectleider.

Wat voor mij werkplezier is?

Dat is beheerst een werk kunnen maken. Ik streef altijd naar een ongestoord proces. Daar wordt iedereen blij van!