Integrale puzzel 

Voor de zomer is er keihard gewerkt aan de renovatie van de woningen en de nieuwbouw van het appartementencomplex. Daarbij was het buiten buffelen om de strakke bouwplanning te halen, terwijl we intern een race liepen om de vergunningen en de bouwvoorbereiding klaar te krijgen. Zodat we direct na de bouwvak door konden. Dus we werkten zowel binnen als buiten aan verschillende stukken van dezelfde integrale puzzel.

Trots op de prestatie van het team 

Ik ben trots op de prestatie die het hele team al heeft neergezet, in zowel de renovatie als de nieuwbouw van het appartementencomplex. Bij de renovatie was het soms best spannend, vooral omdat er veel meer afwijkingen in de woningen zaten dan we vooraf hebben kunnen inschatten. Die onverwacht grote variaties vroeg veel van onze flexibiliteit maar ik vind dat we dat goed hebben opgepakt.

Een prachtig product 

In de nieuwbouw heeft uitvoerder Jordy met zijn mensen een topprestatie geleverd. Er lag een superstrakke lean-planning waar al vroeg een periode met regenverlet bijkwam. Maar uiteindelijk konden alle bewoners op tijd in de appartementen terecht. En dat vrijwel zonder opleverpunten. Dat vroeg veel van het team maar het leverde ook een prachtig product op.

Kolping_Nijmegen 

Risico’s 

Nu de renovatie is afgerond en het appartementencomplex is opgeleverd zijn we gestart met de nieuwbouw van de woningen. We zijn nu twee blokken aan het bouwen en die trein is goed op stoom. Bij deze nieuwbouw is een risico dat we tijdens de sloop onverwachte zaken kunnen tegenkomen, aan de woning of in de bodem. Het weer is ook een risico omdat we bouwen met een stapelbouw met kalkzandsteen, wat bij vorst of heel veel regen tot stagnatie kan leiden. En in onze bouwsystematiek betekent een dag niet kunnen produceren dat de productietrein stilvalt. Dan kunnen we hooguit verder met eventuele opleverpunten of nazorg. Maar als alles volgens planning verloopt dan leveren we in april de laatste nieuwbouwwoning op.

Bouwlogistiek is een uitdaging 

Bij dergelijke binnenstedelijke projecten is de bouwlogistiek altijd een uitdaging, omdat er weinig ruimte is voor opslag. Wij hebben daarom de bulk van de materialen nauwkeurig afgestemd op de dagproducties. Daarnaast hebben we direct naast de wijk een bouwhub ingericht, zodat er alleen de wijk in wordt gereden met wat die dag of de volgende dag nodig is. En we hebben silo’s voor kalkzandsteen die alleen ergens staan voor de woningen die daar komen. Met al deze maatregelen zorgen we dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Hoe groter de uitdaging, hoe leuker ik het vind 

Ik krijg gelukkig heel veel energie van zulke ingewikkelde projecten met zowel logistieke als technische uitdagingen, en zeer korte doorlooptijden. Hoe groter de uitdaging hoe leuker ik het eigenlijk vind. Ik vind het ook mooi om te zien hoe collega’s uit alle disciplines van ons bedrijf integraal keihard samenwerken. Van renovatie, bouw en installatie tot ontwikkeling werkt iedereen mee aan de herstructurering van de Kolpingbuurt. Wat dat betreft is de Kolpingbuurt een visitekaartje van wat we samen allemaal kunnen.