De partners werden echt als een onderdeel van het team gezien

Tom: “Ik heb mij aangemeld omdat ik eerder in mijn loopbaan goede ervaringen met Lean heb opgedaan. Daar hebben we toen voor een woningconcept samen met leveranciers en onderaannemers de processen op elkaar afgestemd. Die partners werden ook echt als onderdeel van het team gezien, waarbij leveranciers en onderaannemers met open begrotingen aan tafel zaten. We keken samen hoe vanuit het Leanprincipe verspillingen konden elimineren en dat werkte als een trein. Vanuit die positieve ervaringen met Lean heb ik me aangemeld voor de Green Belt training.”

Verloren tijd is een vorm van verspilling

Giedo: “Ik heb mij aangemeld omdat ik eerder bij Hendriks al een Leantraining heb gevolgd en dit zag ik als een mooi vervolg. We konden voor ons project zelf een bedrijfsonderdeel kiezen waar we aan de slag wilden. Wij kozen voor Schrijvers Technische Installaties. Daar wilden ze graag een analyse van de kwaliteit van de werktekeningen. Want hoe beter die kwaliteit, hoe efficiënter de mensen buiten hun werk kunnen doen. Want anders kan er verloren tijd ontstaan en dat is een vorm van verspilling.”

Uit de ruwe data analyseren we de verbanden

Tom: “We werken met het DMAIC model, waarbij we zijn gestart met de onderzoeksfase, de probleemdefinitie. Daarbij hebben we vier montageleiders geïnterviewd. We hebben gevraagd wat er volgens hen anders of beter zou kunnen aan de tekeningen. Daar kwam een lijst uit met criteria. We zijn nu bezig met de measure fase, daarbij hebben we 100 willekeurige tekeningen gepakt en naast de criteria gelegd. Uit die ruwe data, met bijvoorbeeld ja/nee antwoorden vragen, analyseren we straks welke verbanden we kunnen leggen.”

Het mooie is dat we alles onderbouwen

Tom: “We hebben ook een inschatting gemaakt van wat dit verbetertraject kan opleveren. Daarbij kijken we puur naar de verspilling van manuren door het zoeken naar informatie. De vervolgstap in de DMAIC wordt het opzetten van een verbetertraject. Daarna het controleren of de verbeteringen ook echt werken en of dit ook de gewenste besparingen oplevert. Het mooie aan deze Lean Six Sigma aanpak is dat we alles onderbouwen. We maken zaken aantoonbaar en onderbouwen conclusies met keiharde feiten.”

Op de bouwplaats noemen ze het eerder gezond verstand, maar daar zijn ze vaak al heel Lean

Giedo: “Wat ik steeds leer bij dit soort Leantrajecten is dat het belangrijkste niet is om harder te werken, maar efficiënter, en om continu te verbeteren. Ik merk daarbij vaak dat onze mensen op de bouwplaats onbewust vaak al heel Lean bezig zijn. Door logistiek slim te werken en elkaar te helpen, zodat ze bijvoorbeeld minder transport hebben. De term Lean spreekt buiten misschien minder aan, daar noemen ze het eerder gezond verstand, maar eigenlijk zijn ze daar vaak al veel meer met Lean bezig dan ‘binnen’.”

Het werkplezier neemt toe!

Tom: “Na de training moeten we twee praktijkopdrachten doen om onszelf volledig gecertificeerd Green Belt te noemen. Dus er komt sowieso nog een vervolgproject. En als ik zie wat de diverse verbeterprojecten al opleveren, dan vind ik dat we ook daarna zeker verder moeten met deze Green Belt aanpak. Want we besparen best serieuze bedragen door verspillingen terug te dringen.” Giedo: “En niet onbelangrijk: het werkplezier neemt toe!”