Bij renovatie en transformatie gaat het vaak om ingewikkelde processen, waarin veel keuzes gemaakt moeten worden. Wij geloven dan ook niet in panklare oplossingen. We geloven wél in renovatie- en transformatieprocessen met unieke deeloplossingen. Alleen dan kun je immers optimaal inspelen op de erfenis van het verleden, de realiteit van het heden en de mogelijkheden van de toekomst.

De route die we daarvoor gebruiken, is overigens wel vast. Daarmee creëren we duidelijkheid en zorgen we ervoor dat techniek en producten niet de input van het proces zijn, maar juist de uitkomst.

We zijn eigenwijs genoeg om de lat hoger te leggen 

Renovatie en transformatie vragen niet alleen om kennis en knowhow op technisch gebied, maar ook om creativiteit en flexibiliteit. Of het nu gaat om de transformatie van een utiliteitsgebouw, het verduurzamen van woningen of het vervangen van sanitair: we begrijpen dat oplossingsgerichtheid het verschil kan maken: voor u en de gebruiker of bewoner.

Uiteraard werken we veel met EMVI-aanbestedingen: de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. We zijn echter eigenwijs genoeg om de lat hoger te leggen dan verwacht. Wat de uitvraag ook is, aspecten als levensduur, duurzaamheid en bewonerscommunicatie (bewonerstevredenheid!) zijn essentieel voor ons. Daar doen we geen concessies in. Wie immers bouwt voor de toekomst, moet daar nu al in investeren. Zéker als het om renovatie of herontwikkeling gaat.