Materiaaltransitie kan sneller

Met baanbrekende innovaties CO2 verlagen én grip op bouwkosten

Een voortrekkersrol vervullen in de materiaaltransitie. Dat past in de toekomstvisie van Hendriks. Eind 2023 willen we 50% CO2-reductie realiseren. Veel eerder dus dan 2030, de streefdatum van de overheid. Om dit te bereiken investeren we zelf in de ontwikkeling en productie van circulaire bouwmaterialen. “In 2022 komen we met drie baanbrekende innovaties”, vertelt directeur Vincent Hendriks. “Stuk voor stuk gamechangers.” Hiermee versnelt Hendriks het op de markt komen van circulaire alternatieven. Maar ook: grip op de totale bouwkosten. Zo blijven bouwprojecten voor onze opdrachtgevers betaalbaar en haalbaar.

Zelf duurzame bouwmaterialen ontwikkelen

Bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling passen we al zo veel mogelijk circulaire en biobased materialen toe. “Maar nu gaan we een flinke stap verder”, aldus directeur Vincent Hendriks. “We investeren zélf in de ontwikkeling en productie van duurzame bouwmaterialen. Een zeer bewuste keuze. Maar liefst 11% van de CO2-uitstoot in Nederland is terug te voeren op de productie van bouwmaterialen, en daarnaast nog eens 2% op het transport ervan.” De bouwsector heeft dus een grote verantwoordelijkheid in het terugdringen van de CO2-uitstoot en het halen van de klimaatdoelen. Vincent: “Wij nemen graag het voortouw, want als familiebedrijf willen we onze impact op onze omgeving drastisch verminderen. Die wens zien we ook bij veel corporaties, leveranciers en andere aannemers, maar het tempo van productontwikkeling is te traag. Die handschoen pakken wij op en schuiven dus een plekje op naar voren in de bouwketen. We zijn al in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van innovatieve duurzame producten.”

Vooroplopen in materiaaltransitie

Onze eerste baanbrekende innovatie presenteren we waarschijnlijk in de zomer. Naar verwachting volgen er later in 2022 nog twee. Vincent: “Wij hebben de stellige overtuiging dat we deze materialen tegen concurrerende prijzen op de markt kunnen brengen, onder andere door gebruik te maken van reststromen en subsidieregelingen. We focussen op materiaalalternatieven voor fundering, constructie, gevel en isolatie. Juist daar valt de grootste milieuwinst te halen, omdat die materialen in de bouw een hoog volume vertegenwoordigen”

Kennis delen

Naast het ontwikkelen van eigen producten investeert Hendriks in kansrijke start-ups en toeleveranciers met innovatieve ideeën. “We willen onze bewezen technieken toepassen, maar staan ook open voor kennisdeling”, legt Vincent uit. “We zien veel goede initiatieven die door gebrek aan financiële middelen en afzetgarantie stranden. Wij kunnen ze de financiële armslag bieden om te groeien en de stap naar de markt te maken. Bovendien nemen we de producten zelf af, wat zorgt voor gegarandeerde omzet. Uiteraard zijn we steeds zeer kritisch op de productkwaliteit. Want los van de CO2-reductie die deze bouwmaterialen opleveren, moeten ze de traditionele materialen minstens evenaren.”

Bekijk ook onze whitepaper biobased en circulair bouwen.

 

Meer weten? Neem contact met mij op.

Vincent Hendriks
Vincent Hendriks
Directeur