Waar wil ik dan heen? Ik wil naar een situatie toe waarbij mijn werk weer gewoon werk is. Geen hype en geen vage omschrijvingen als “Oh, ik doet iets met BIM”. Maar gewoon dat ik onderdeel ben van een standaardproces waarbij partijen weten wat ze willen. Waarbij informatie gedeeld wordt en waarbij we elkaar helpen om elkaars werkzaamheden te vergemakkelijken. Een situatie waarbij partijen vooraf met elkaar om de tafel gaan en heldere afspraken maken. En heldere keuzes maken. Over hoe en wat we precies willen gaan maken. Kortom ik wil weer gewoon mijn aandacht vestigen op het ingenieursgedeelte. Het bouwkundig puzzelen. Dat vind ik leuk. Daarvoor heb ik goed gereedschap nodig en een branche waarbinnen ik mijn ding kan doen. Het gereedschap waarmee ik nu mijn werk moet doen hapert, en de bouwbranche is zoekende.

In die toekomstige wereld zijn processen volledig gestandaardiseerd en informatiebehoeftes gemeengoed, niemand praat er meer over. Alles is zodanig gestandaardiseerd dat er veel meer tijd overblijft voor echt leuke dingen. Innovatie en doorontwikkeling bijvoorbeeld. Het is gewoon de normaalste gang van zaken om zo gestandaardiseerd te werken. Niet zo werken zou volkomen onlogisch en onacceptabel zijn. Software en hardware is al helemaal geen gespreksonderwerp meer. Het gereedschap werkt gewoon en doet wat het moet doen. Bosch, Makita of Festool het maakt niet meer uit. Het zijn allemaal betrouwbare machines. En alle informatie is ook eenduidig en overal te gebruiken en te hergebruiken. Dankzij Deep Learning technieken gaan zaken maximaal 1x mis.

Maar goed zover is het helaas nog niet. We schijnen in een transitieproces te zitten en alles verandert blijkbaar razendsnel. Ik ervaar dat toch echt even anders. Ik doe dit werk nu een jaartje of tien en vind de ontwikkelingen echt tergend langzaam gaan. De echte ontwikkelingen bedoel ik dan. Op het vlak van echt samenwerken en echte procesveranderingen. Maar ook softwarematig vind ik het langzaam gaan. Fouten en onhebbelijkheden in de software blijven jaren hangen en mondjesmaat krijg je er een functionaliteit bij. Hang de slingers maar uit je krijgt “Or” functionaliteit binnen de view filters!

Wat ik met name achter vind blijven is de standaardisering. Voor Revit kennen we de NLRS. Ik beperk me in deze blog even tot deze tekensoftware van Autodesk. Hoeveel marktpartijen ondersteunen dit nu eigenlijk voor de volle 100%? De meeste bedrijven hebben het ooit als basis gebruikt en hebben er inmiddels hun eigen standaard van gemaakt. Een veel gehoorde klacht is dat partijen het wel toe willen passen maar dat ze er niet aan kunnen voldoen omdat de klant een eigen ‘standaard’ voorschrijft. Voor partij X moet het zus en voor partij Y moet het weer zo. Zeker als leverancier wordt je daar horendol van. Veel vragen van leveranciers gaan over het ‘Hoe’. Hoe kan ik een bibliotheek bouwen waarmee iedereen uit de voeten kan?
De praktijk is dat er op dit moment geen content beschikbaar is die voldoet aan één bepaalde standaard. Elke bibliotheek heeft haar eigen uitgangspunten, systematiek en opbouw met bijbehorend eigen Shared Parameters lijstje. De meeste online bibliotheken zitten vol met geïmporteerde DWG’s, .DXF bestanden of .SAT files. Voor mij onacceptabel. Dus bouw ik alle families nu zelf handmatig op. Naar ik begrijp doen de meeste modelleurs dat. Wat een verlies aan kapitaal is dat eigenlijk als je daar eens wat langer over na gaat denken…
Wat zou het toch mooi zijn als er een breed gedragen standaard komt waaraan iedereen in de keten zich conformeert. Dat je weet dat je bepaalde data er altijd uit kunt halen. Lengte, breedte, hoogte en nog wat basale informatie. Dat de informatie niet langer verspreid zit over tal van kolommen in je schedules. Maar dat alle data keurig terug komt waar je het verwacht. Maar ook dat je weet hoe content zich gedraagt binnen je projecten. Gewoon omdat het eenduidig is opgebouwd. Alle content heeft eenzelfde structuur en opbouw. Eenzelfde oorsprong en oriëntatie zodat er niks verplaatst of roteert als je content omwisselt. Hoe waardevol is dat? Hoeveel geld besparen we daar mee binnen onze branche? Zijn dat tonnen of miljoenen?
Maar goed we hebben nog een lange weg te gaan. Terwijl de oplossing zo simpel is. Er ligt maar één standaard waarmee we vandaag zo kunnen beginnen. Namelijk die van de Stichting Revit Standards. Is het perfect? Nee natuurlijk niet. Maar het is wel de enige standaard die er ligt. En het is de enige standaard die is opgenomen op de lijst van het Forum Standaardisatie. Dus hierbij een oproep aan de hele branche. Ga het gebruiken! Neem een actieve houding aan en denk mee over hoe zaken aangevuld en verbeterd kunnen worden. Dan komt die nieuwe wereld ineens heel snel in beeld. En wordt het voor mij dan ook veel makkelijker om te vertellen wat ik precies doe voor de kost.
Kijk ook op: