NL EN

home

< Terug naar overzicht
Ketensamenwerking

Tegenwoordig lijkt het wel of ketenintegratie in onze branche wordt gezien als hét toverwoord en antwoord op alle vragen. Wij plaatsen deze hoge verwachtingen graag in de juiste context. Om te beginnen is het een middel en geen doel op zich, maar nog belangrijker vraagt het veel meer van organisaties en mensen dan in eerste instantie gedacht. Het is een structureel andere manier van samenwerken dan de traditionele werkwijze met vergaande implicaties; de bereidheid oog te hebben voor elkaars belangen, kennis te delen en daarnaast te willen leren van elkaar.Onze visie op ketenintegratie kent twee richtingen:

  1. Het “modulair” optimaliseren van onze werkprocessen
    Onze partners vragen om snelheid, flexibiliteit, maatwerk, een scherpe prijs en betrokkenheid. Daarom hebben wij onze eigen werkprocessen inmiddels geoptimaliseerd (lean) en zijn we hierdoor koploper in de toepassing van 3D BIM ontwerpen. Door dit projectoverstijgend met strategische allianties in te vullen worden faalkosten geminimaliseerd en het innovatief vermogen van betrokkenen benut.
  2. Vroegtijdig samenwerken
    Wij hoeven onze partners echt niet te vertellen wat hen beweegt, dat weten ze zelf prima. Wel ondersteunen wij onze partners bij het scherper in beeld brengen van hun eigen belangen en het vervolgens organiseren van het proces. Door inbreng van onze specifieke ervaring en door kennis samen te brengen creëren wij middels een open dialoog samen oplossingen en/of oplossingsrichtingen, waarbij de klantvraag/behoefte centraal staat.

Daarnaast hebben wij enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd:

  • In de drie-eenheid van markt, organisatie en mensen zijn het de individuele personen die het verschil maken. Onze visie betekent nog al wat voor onze medewerkers; qua achtergrond, maar ook qua competenties. Daarom hebben wij een aantal collega’s aan onze organisatie toegevoegd, waaronder marktonderzoekers, procesmanagers en conceptontwikkelaars. Onze opleidingstrajecten focussen op het ontwikkelen van generieke competenties behorend bij deze nieuwe rol.
  • Onze organisatie is inmiddels georganiseerd aan de hand van 4 onderscheiden procesdelen: 'onderzoek & dialoog', 'interactie', 'realisatie' en 'service'. Dit betekent dat wij in elke fase van het proces de juiste personen toevoegen aan de dan voorliggende opgave, uiteraard altijd begeleid door één aanspreekpunt. Doordat wij al onze processen (/projecten) evalueren, creëren wij een continue leercurve.
  • Structureel en incidenteel samenwerken met onze strategische allianties vraagt om een bedrijfsomgeving, die dat ondersteunt/faciliteert. Daarom ontwikkelden wij Dome-X; een gebouw waarin onze visie op netwerksamenwerking fysiek gestalte krijgt. Via  het ´nieuwe werken´ gaan wij met onze partners op structurele basis kennis delen en ontwikkelen rondom diverse thema’s zoals: energieconcepten, domotica, communicatie/nieuwe media, mobiliteit, financiering etc.

Tenslotte
Het onderscheidende aan onze visie is dat wij de meerwaarde zien van de dialoog aan de voorkant, daarom spreken wij in deze context ook liever van netwerksamenwerking dan van ketenintegratie. En daarbij onderkennen wij dat het respecteren van wederzijdse belangen en vertrouwen de sleutel is tot gezamenlijk succes.

twitterlinkedinfacebookyoutube